Teisės aktų projektai

Šiame skyriuje pateikiami dokumentai, priskiriami įstaigos reguliavimo sričiai. Teisės aktų projektai kartu su jų lydimaisiais dokumentais TAIS skelbiami teisingumo ministro patvirtinto Teisės aktų informacinės sistemos naudojimosi teisėkūrai tvarkos aprašo nustatyta tvarka:

 

Teisės aktai, reguliuojantys juridinių asmenų registro veiklą:

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5735E146A232/TAIS_477403

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-02-13 09:26