Įvaikinimas

Jūs galite pretenduoti tapti įvaikintojais, jei:

 •  esate pilnamečiai, bet ne vyresni nei penkiasdešimt metų;
 •  esate susituokę;
 •  nebuvote teismo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais;
 •  jums nėra ir nebuvo apribota tėvų valdžia;
 •  jei jūs buvote vaiko globėjais (rūpintojais), globa nebuvo panaikinta dėl jūsų kaltės;
 •  esate tvirtai apsisprendę įvaikinti vaiką;
 •  nesergate tam tikromis ligomis. Jų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 404/96 "Dėl medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sąrašo patvirtinimo".

Galimos išimtys:

 1. Jei esate vyresni nei penkiasdešimt metų, jums galėtų būti leista įvaikinti, jei: - vienas iš sutuoktinių viršija įstatymo nustatytą ribą;
  norite įvaikinti vyresnius nei šešerių metų amžiaus vaikus;
 2. vaikas, kurį norite įvaikinti, ilgą laiką buvo globojamas jūsų šeimoje.
 3. Jei esate nesusituokęs, jums galėtų būti leista įvaikinti, jei: 
   socialinis darbuotojas teigiamai įvertintų jūsų pasirengimą vienam auginti įvaikintą vaiką;
 4.  vaiką, kurį norite įvaikinti, ilgą laiką globojote.

 Neleidžiama įvaikinti:

 •  savo vaikų, brolių, seserų;
 •  nesusituokusiems asmenims įvaikinti to paties vaiko.

Dėl įvaikinimo  Jūs turite kreiptis į savo gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos tarnybą ar skyrių , kurios darbuotojai suteiks daugiau informacijos apie įvaikinimą ir padės pradėti įvaikinimo procedūras.