Pareigybiniai aprašymai

 

DARBUOTOJO ATLIEKAMŲ FUNKCIJŲ IR SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ PAREIGYBIŲ APRAŠAI

Administracijos darbuotojų pareigybių aprašymai

 

Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų grupėje bei socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų socialinės globos skyriuje pareigybių aprašymai 

 

Ikimokyklinio ugdymo padalinio darbuotojų pareigybių aprašymai 

 

Gydymo ir slaugos darbuotojų pareigybės aprašymai

 

Ūkio dalies darbuotojų pareigybių aprašymai