SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUS "ŽIRNIUKAI"

KVIEČIA  šeimas, auginančias negalią turinčius vaikučius, pasinaudoti kompleksine pagalba ir parama:

 • DIENOS grupėje  – kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17 val.
 • ATOKVĖPIU  – kai šeimos nariai dėl ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt. metu laikinai negali prižiūrėti vaikučio . Atokvėpio paslauga teikiama visą parą, gali trukti iki 6 mėnesių per kalendorinius metus.
 • TRUMPALAIKE PAGALBA  – kai šeimos nariai, negali prižiūrėti vaikučio  darbo dienomis . Trumpalaikė pagalba gali trukti 5 paras per savaitę, neterminuotai.

Dirba kvalifikuoti specialistai, vaikams teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba bei šios paslaugos:

 • Apgyvendinimas.
 • Maitinimas.
 • Higieninių bei kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas.
 • Laisvalaikio organizavimas.
 • Sveikatos priežiūros paslaugos.
 • Ugdymo paslaugos, logoterapija, kineziterapija, ergoterapija.
 • Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas.

Išsami informacija teikiama telefonu Nr. (8 41)  52 45 07, el. paštu: kn@splius.lt  bei atvykus į mūsų namus.

Plačiau:

 

Kūdikių namų Socialinės globos skyrius „ŽIRNIUKAS “ teikia institucinę socialinę globą (trumpalaikę, ilgalaikę) likusiems be tėvų globos vaikams nuo gimimo iki 6 metų amžiaus. 

Tikslinė grupė:  likę be tėvų globos vaikai/ socialinės rizikos vaikai; vaikai su negalia, vaikai su sunkia negalia.

Paslauga nemokama.

 • Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos licencija socialinei globai teikti Nr. L000000726.

Išsami informacija teikiama telefonu Nr. (8 41)  52 45 07, el. paštu kn@splius.lt  bei atvykus į mūsų namus.

Plačiau: